Valdemarsdag

Den 15. juni er Valdemarsdag og en af de flagdage, som vi i Danmark har vedtaget og kaldt en flagdag. Her fejrer vi 2 dage, men det er i virkeligheden begge dage, hvor vi fejrer vores elskede flag. Valdemarsdag er den dag, hvor Dannebrog, som myterne siger, dalede ned fra himlen og blev til et dansk flag. Det var desuden denne dag Kong Valdemar Sejr vandt slaget ved Lyndanisse i 1219, hvor Dannebrog, efter sigende faldt ned fra himlen. Slaget ved Lyndanisse villle man i dag have kaldt for ”Slaget ved Tallin”, eftersom Lyndanisse er det vi i dag kender som Tallin i Estland.

Med pavens tilladelse blev Valdemar Sejr enig med den tyske orden om at erhverve de hedenske lande med 1/3 til Ordenen og 2/3 til kongen. Denne aftale blev underskrevet i Stensby 07.06.1238.

Stensby slot.
Kilde: Vagn B. Nielsens artiklen i vores blad 2019 nr. 1

Samme dag fejres også Genforeningsdagen, hvor Sønderjylland, som havde været under tysk herredømme, formelt bliver overdraget til dansk herredømme. De havde hørt under Tyskland siden 1864.

Flaget bruges af mange foreninger med foreningsnavne syet på.
Mern håndværker og Borgerforening
VIF-Langebæk

KFUM-Spejderne i Kalvehave

Spejder-OL 9. april
Ellehammerhuse – Flaghejsning

Spejder-OL 9. april
Ellehammerhuse – faneoptog med 4 faner

Prins Jørgens Garde, ved købmanden – ca. 1980

Prins Jøregns Garde foran Plejehjemmet Skovbo ved byfesten 1986 – Flaget er hejst i dagens anledning