Mern Håndværker- og Borgerforening

Foreningen er stiftet i 1899.

Ved et møde i Mern hovedskole f. 15. oktober 1899, blev det besluttet, at oprette en håndværkerforening for Mern og omegn.

Bestyrelsen bestod af:
Snedker N. P. Rasmussen, Sdr. Mern,
Skomager R. Rasmussen, Sdr. Mern,
Murer T. L. Andersen, Sdr. Mern,
Fyrbøder J. P. Nielsen, Lunden
Karetmager Jens Larsen, Sdr. Mern,

Som Revisorer:
Lærer K. Nielsen
Gartner E. Jæger

Formand blev Karetmager Jens Larsen

2 fanebærere, tv. formanden Børge Pedersen og sekretæren Hans Jørgen Knudsen til højre, foran TV-huset Kærmindevej 6, 1999