Tærø og Lilleø

Kort over Tærø 1797.
Kilde: Geodatastyrelsen

Tærø er omtrent 4 km lang fra øst til vest og 3/4 km bred, er der omtrent lige langt til alle sider. Fra Sydkysten løber en lang og spids halvø, Skallehoved, ud mod sydøst. Dens højeste punkt ligger nær østenden og er kun 11 m. Der findes langs dens flade kyster ikke mindste antydning af klinter, kun paa den vestlige del af nordkysten er en ubetydelig skrænt ud mod stranden.
Øen er på 312,9 tdr. land.

Matr. nr. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Alberth Nyegaard Før 1823
Gottfried Jacob Apel 1823-1853
Johan Christian Apel, Søn 1853-1872
Johan de Neergaard 1872-1921
Ferdinand Lorentz de Neergaard 1921-1939
Fru Marie Henriette Dorthea de Neergaard f. Hansen 1939-1940
E. W. Grevenkop-Castenskjold 1940-1948
Chr. Ahlefeldt-Laurvig 1948

I 1787 var der 4 gårdmænd og 29 beboere på øen.
I 1801 Var der 2 gårdmænd og 25 beboere på øen.
I 1834 var der 1 gårmand, 2 lodser og 64 beboere på øen
Siden er antallet af beboere faldet, i 1940 var der således kun 15 beboere på øen.
Omkring 1927 ejes den af Etatsraad Neergaard paa Gunderslevholm, og er forpagtet ud.
Der er forpagtergaard Jesminde og foruden denne store gård er der lodsstation og posthus samt endnu et par huse. På det tidspunkt er der 34 indbyggere i alt. Jesminder er opført 1834.

Man havde skole på øen indtil 1930’rne.

Lodseriet blev nedlagt 30.09.1935, hvor lods Hans Frederik Spenner fratræder.

Billeder fra Tærø ca. 1940

Læs den spændende historie om Lilleø og Tærø i bogen Fra de danske Øer af Achton Friis

Lilleø ligger ved nordsiden af Tærø, her ses ofte de vilde heste, øen er til tider oversvømmet.

20 vilde heste på Lilleø – 2005

Læs også om Tærø på Wikipedia – linket åbner på ny fane