Tærø og Lilleø

Kort over Tærø 1797.
Kilde: Geodatastyrelsen

Tærø er omtrent 4 km lang fra Øst til Vest og 3/4 km bred, er der omtrent lige langt til alle sider. Fra Sydkysten løber en lang og spids halvø, Skallehoved, ud mod sydøst. Dens højeste punkt ligger nær Østenden og er kun 11 m. Der findes langs dens flade kyster ikke mindste Antydning af klinter, kun paa den vestlige Del af Nordkysten er en ubetydelig Skrænt ud mod Stranden.
Øen er på 312,9 tdr. land.
Omkring 1927 ejes den af Etatsraad Neergaard paa Gunderslevholm, og er forpagtet ud.
Der er forpagtergaard Jesminde og foruden denne store gård er der lodsstation og posthus samt endnu et par Huse. På det tidspunkt er der 34 indbyggere i alt.

Billeder fra Tærø ca. 1940

Læs den spændende historie om Lilleø og Tærø i bogen Fra de danske Øer af Achton Friis