SMID DET IKKE UD!!

Vi passer på historien 
I dag er historie i morgen

A178-11

Stensbyvej 49 – en ca 1,5 m høj hvid sten med kongekrone og Chr. VIII` initialer. 1843

Dit lokalarkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokale område – om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder, tegninger, kort, lokalhistoriske bøger og meget, meget mere.

Oplysningerne kommer fra det arkivmateriale, som lokalarkivet har modtaget og gemmer. Dit lokalarkiv har materiale, som giver et billede af lokalsamfundets udvikling fra oldtid til nutid – dog med hovedvægten på de sidste 150 år.

Din hjælp er nødvendig

Dit lokalarkiv tager gerne imod, hvad du ligger inde med af papirer, fotografier, lydbånd, videofilm o.lign. Arkivets samling skal hele tiden udvides og forbedres, så billedet af egnen bliver mere nuanceret, og så udviklingen kan følges helt op til i dag.

Så gå på jagt på loftet, i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder, der er måske gemt noget historisk interessant materiale, som dit lokalarkiv kan bruge. Når du rydder op i de gamle gemmer, så tænk altid på dit lokalarkiv. Giv papirer og billeder til arkivet i stedet for at kassere dem.

Det kan jo være nyt materiale, der kan give oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet.

Hvis ikke du vil aflevere det, vil vi meget gerne ave lov at låne det, så vi kan scanne det ind.

SMID ALDRIG PAPIRER OG BILLEDER UD, FØR DU HAR TALT MED DIT LOKALARKIV.

Hvad er vi interesseret i?

Dit lokalarkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskaber, fotografier, dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende. Det kan alt sammen fortælle historie fra lokalsamfundet.

Det kunne være materiale fra:

Erhvervslivet
De handlende, håndværkerne, virksomhederne m.m.

Foreningslivet
Politiske foreninger, andelsforeninger, faglige foreninger, sportsklubber og mange, mange flere.

Privatlivet:
F.eks. skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, stamtavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

OG SIDST MEN IKKE MINDST

Du kan yde dit bidrag til lokalhistorien ved at nedskrive dine erindringer eller indtale dem på bånd.

Dit lokalarkiv ordner det

Dit lokalarkiv ordner og registrerer det indkomne materiale, så det let kan stilles til rådighed for dig og andre interesserede på arkivets læsesal. Materiale, som du synes er for privat til, at alle skal have adgang til det, kan efter aftale blive klausuleret i en kortere eller længere periode.