Månedens billede – Maj 2020

Maj måned er opkald efter Bjergnymfen Maia, Hermes Moder.
Læs mere på Wikipedia

Det nazistiske Tyskland overgav sig i begyndelsen af maj 1945, og den 4. maj om aftenen blev kapitulationen i Danmark annonceret, med virkning fra den 5. maj om morgenen.
Læs mere om besættelsen

Den 30. maj 1943, blev Dronning Alexandrines bro indviet.

Flagalle på dæmningen til
Dronning Alexandrines bro, ved
indvielsen den 30. maj 1943.