Viemose Bageri

VIEMOSE BAGERI (damp og strøm)

Viemose Bageri ca. 1945

 

På Balle Strandvej 2 lå det forhenværende Viemose Dampbager. (Matr. 14h). Omkring år 1900 lå en krolignende virksomhed med keglebane m.m. – Den fik i daglig tale under navnet “Snasken”. I 1910 blev ejendommen købt af bagermester Rasmus Rasmussen. I 1918 solgte han den til bagermester Johannes Marius Axel Kort. 4 år senere overtog bagermester Hans Hemming Pedersen ejendommen. Han lod det gamle bageri modernisere, anskaffede ny ovn m.m. – I 1913 moderniserede han hele det gamle bageri. Det nye bageri blev udstyret med de mest moderne tekniske hjælpemidler på den tid, bl.a. en elovn. Forretningslokalet og beboelsen lå ud til vejen, og vinkelret på det, bag ud, lå bageribygningen. – Den sidste bager på stedet var bagermester Aage Sidelmann, som ophørte med bageriet i 1965. – Siden har det været brugt til beboelse.