Viemose Bageri

VIEMOSE BAGERI (damp og strøm)

Viemose Bageri ca. 1945

 

På Balle Strandvej 2 lå det forhenværende Viemose Dampbageri. (Matr. 14h). Omkring år 1900 lå en krolignende virksomhed med keglebane m.m. Den gik i daglig tale under navnet “Snasken”. I 1910 blev ejendommen købt af bagermester Rasmus Rasmussen. I 1918 solgte han den til bagermester Johannes Marius Axel Kort. 4 år senere overtog bagermester Hans Hemming Pedersen ejendommen. Han lod det gamle bageri modernisere, anskaffede ny ovn m.m. I 1913 moderniserede han hele det gamle bageri. Det nye bageri blev udstyret med de mest moderne tekniske hjælpemidler på den tid, bl.a. en el-ovn. Forretningslokalet og beboelsen lå ud til vejen, og vinkelret på det, bag ud, lå bageribygningen. Den sidste bager på stedet var bagermester Aage Sidelmann, som ophørte med bageriet i 1965, hvor røgeriejer Niels Hansen (røg-Niels) overtog for en stund. Siden har der ikke været drevet forretning her.