Viemose skole(r)

VIEMOSE SKOLE(R)

Den første skole i Viemose stod færdig i året 1724, og den første skoleholder var student Anton Meyer. – Det var en kongelig skole, en rytterskole. I 1844 fik den ved matrikuleringen nr, 1. – I 1839-1840 blev denne skolelod med rytterskole afhændet og flyttet til matr. 14c i den nordlige udkant af Viemose, hvor kommunen købte parcellen. I 1880 opførtes her en ny hovedskole. (Bygningen står der endnu og skolearkitekturen er genkendelig).

I 1879 udskiltes et stykke gadejord, som tilhørte Sønder Viemoses bymænd. (Matr.nr. 59). Der blev etableret pogeskole. (I 1881 køber Kallehave sogneråd “pogeskolelærerindens” ejendomshus på Viemose gadeplads for 1.600 kr.). I 1901 blev denne pogeskole solgt til en bødker. – I 1919 købte kommunen parcel matr.nr. 14l. Her opførtes Viemose forskole. Både forskolen på matr. 14l og hovedskolen på matr. 14c bestod indtil centraliseringen af skolevæsenet i Kalvehave kommune i 1960. Den nye centralskole ligger der endnu, og er i dag en del af de tre Langebækskoler: Mern, Kalvehave, Stensved.

Viemose gl. Hovedskole Dybet nr. 2

Viemose gl. skole – ca. 1985

Bygningen er fra 1880.
Til skolen hørte 3½ tdr. land, som læreren dyrkede og udbyttet var en del af hans løn. Så sent som op i 1920-1922 var det helt almindeligt at de store skoledrenge udførte landbrugsarbejde for læreren.
I den nuværende bygning var en 2 kl skole med kun 1 lærer og som sådan gik børnene kun i skole hver anden dag. Lukket i 1960