Viemose Mejeri

Andelsmejeriet “Flora”, matr. nr. 3c blev oprettet i 1889 med gdr. Jeppe Olsen, Kalvehave, som formand. Først i 1893 blev protokollen underskrevet, og lærer H.P. Nielsen blev formand. Bestyrelsen bestod af 9 medlemmer, og H. P. Nielsen var formand indtil 1914. I 1931 var der følgende ansatte: 1 mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 elev, 1 kontrollør samt leverandørernes 6 kuske. Der var samme år 112 leverandører med ca. 650 køer, heraf ingen med over 20 køer, ca. 50 med 4 køer eller derunder. Mejeriet deltager i tuberkulosens bekæmpelse, og det har kulfyring og petroleumsbelysning. Der anvendes både fortinnede og aluminiums transportspande. Der fremstilles ca. 64.500 kg smør, hvoraf ca. 6.000 sælges hjemme, resten til grossist. Formanden fører kasseregnskabet, mejeribestyreren mælkeregnskabet. – Mejeriet virkede indtil 1961, da det blev nedlagt. Mælken blev derefter leveret til Remkolde mejeri. Efter nedlæggelsen har bygningen været brugt af forskellige virksomheder, bl.a. lagerplads for en engroshandel med frugt, samt til metalsliberi. I dag er det nedrevet og nye boligblokke opført.
Bestyrelsen bestod i 1929 af:
Niels Poulsen, J. F. Købmand, Jens P. Larsen,
Lars P. Nielsen, Frederik Christensen,
Otto Petersen, Niels L. Rasmussen, P. M. Andersen
K. R. Andersen, Jens Jokumsen,
Johannes Grønager, Julius Hansen, Jens Hansen,
Jens Rasmussen