Viemose Forsamlingshus(e)

Viemose Gade 7 – ca. 1985

I 1905 fik Viemose sit første forsamlingshus.
Det blev bygget på matr. nr. 38a, på enkefru Knudsens ejendom.
Bestyrelsen bestod af 7 medlemmer med fisker Carl Hansen, Kalvehave, som formand og gårdejer Frederik Larsen som kasserer.
Bestyrelse bestod derudover af:
Sognefoged H. Jørgensen, Kalvehave
Gårdejer Jens Nielsen, Viemose
Gårdejer Peter Frandsen, Viemose
Gårdejer Peter Jørgensen, Viemose
Gårdejer Jeppe Olsen, Kalvehave

Der var tegnet 182 garanter med samlet garantisum på 7.635 kr. –

Borddækining ca. 1950

På næste generalforsamling ville 28 melde sig ud igen. Deres begæring blev afslået. Forsamlingshuset stod færdigt 18. oktober 1905. De prosterende garanter førte sag, vandt og blev slettet af aktionærlisten. Kalvehave gymnastikforening lejede sig straks ind. Prisen var 20 kr. for en vinter plus 10 kr. for gymnastikopvisningen, – I årenes løb er huset brugt til: husflidsforeningen, sangforeningen, dans, folkedans, dillettantkomedie, filmforestilling, politiske møder, foredrag, private fester m.m. – De protesterende opførte deres eget forsamlingshus i 1905, som imidlertid i 1922 blev solgt til en kreaturhandler.

VORDINGBORG DAGBLAD 20. OKTOBER 1905

Viemose Forsamlingshus er nu efter endt opførelse afleveret til Bestyrelsen for Aktieselskabet og vil sidst i næste uge blive indviet ved en Festlighed.
Bygningen præsenterer sig just ikke i nogen særlig arkitektonisk Pragt, set udvendig fra, men den er temmelig praktisk indrettet, hvad det indvendige angaar. Her findes stor Sal med balkon, en mindre Scene samt forskellige værelser, dels til Aktionærernes Brug og dels til Værtens Brug.
Desuden findes i Baghuset Stald m.m. Det hele er just ikke saa komfortabelt som Kallehave østre Sogns Samlingshus, men er til Gengæld betydeligt billigere.
Indvielsen fandt sted Fredag den 27 oktober 1905.
Smed Hans Jensen talte for Banemester Berthelsen, der som tilsynshavende ved begge Bygninger havde haft et stort Arbejde.
Som vært i Viemose Forsamlingshus blev antaget Skorstensfejer Martin Petersen af Kallehave.

Ejner Larsen, åbnede ishus og servering udendørs cirka 1955

Den 19. november 1943 – blev der foretaget ombygning og udvidelse af huset af huset.

Vi har i arkivet en tegningsliste til byggefonden over bidragsyderne, der tegner sig for 50 kr. eller 100 kr. som skal betales inden generalforsamlingen i 1944 og 1945

 

 

Vedr. Fasteavnsfesten d. 4. februar 1967
Der serveres ete velkomstglas.
Spisning 2 stk. med sild, Kalvesteg m gemüse, is m. frugt. 15 kr pr kuvert
Musik Svend Aage Andreasen – 2 mand
Tidspunkt kl. 18.00 – begynder præcis 18.30
Benkedtgørelse Plakater og tegning
Billetpris 6,00 kr. incl hatte og velkomstglas
Tøndeslagning for damer
Konkurrence for herrer
Hatte og huer incl Krone til Kattedronningen
Amerikansk Lotteri:
1. Præmie: 1 frugtkurv
2. Præmie: 1 fl. vin
3. Præmie: Frokost til 2

På listen og også angives hvem der er ansavrlig for de enkelte opgaver.

Det førstnævnte forsamlingshus bestod til 1974, hvor det blev solgt til restauratør, Charles Mikkelsen. I begyndelsen af 1980erne blev det overtaget af Langebæk kommune, og med Folke Hansen i spidsen har det siden været drevet som “Medborgerhus”. – Folkecafe og mange kulturelle arrangementer finder i dag sted i det populære Viemose forsamlingshus.