Viemose brugsforening

VIEMOSE BRUGSFORENING

Viemose brugsforening blev oprettet i 1920. Ved et møde i Viemose Søndre forsamlingshus den 21. marts blev man enige om at søge tilladelse til at starte en forening for beboerne i Nørre Viemose og Balle. Et forarbejde blev gjort, og stiftende generalforsamling blev holdt den 12. maj samme år i Viemose Nordre forsamlingshus. 52 medlemmer var indtegnet. Brugsen startede i købmand H.P. Rasmussens ejendom, og denne blev antaget som uddeler. Brugsen tilsluttede sig straks FDB. – Jens Rasmussen, Balle, blev formand, og skovfoged C. Hansen Heinskov kasserer. Fra 1921 skulle nye medlemmer betale et indskud på 25 øre. I særtilfælde kunne ses bort fra dette indskud. I 1923 bliver Jens Rasmussens søn, Ivar Rasmussen, uddeler. Ved dennes død i 1959 købte foreningen Viemose forskoles bygning. (Skolevæsenet centraliserede i 1960). I 1977 opsagde uddeler Larsen sin stilling, blev uddeler i Kalvehave, og foreningen opløstes. Varelageret på 91.000 kr. blev realiseret ved et ophørsudsalg.