Lydehøj

Lydehøjgaard 1988

Lydehøj 1988

Den ligger på Lydehøjvej 7 og har matr. nr. 14A i Ugledige. Det var gård 13 i 1688-matriklen. Den var fæstegård under Prins Jørgens Gods fra 1670 – 1710, Ryttergodset 1710 -1774 og Lekkende Gods 1774 -1858. Selveje ( dog først arvefæste, halvt selveje).

De 5 første lidt usikre.

1647 – 1653:

Peder Tørekellsen gift m. Mette Rasmusdatter

1653 – 1656 :

Niels Pedersen gift med Mette Rasmusdatter

1656 – 1658 :

Søfren Madsen gift m. Mette Rasmusdatter. Død e.1668.

o. 1710 :

Peder Pedersen
(Hans Krogh)

1730 – 1752 :

Peder Hansen

1770 – 1794 :

Lars Pedersen

1794 – 1831:

Christoffer Pedersen g. m. Ane Nielsdatter og i 1805 Sophie Pedersdatter

1831 – 1851 :

Sophie Pedersdatter. Fra 1844 søn Lars Pedersen medhjælper/bestyrer.

1854 – 1858:

Arvefæster 

Lars Pedersen

 

1858 – 1882 :

Christen Hansen Hinchelei.

Ejere:           

1882 – 1908 :

 

Kristian Josias Hincheley gift med Ane Larsen

1908 – 1940 :

Laurits Peter Hansen gift med Karen Kirstine Hemmingsen. Laurits død 1940.

1942 – 1944 :

Enken Karen K. H.

1945 – e. 2009:

f. 2017 – 2023 :

 

Poul Hansen, søn

Laurits Hansen, søn

Ugl. 14 a