Stensved Møbel og Maskinsnedkeri

Yderst til tv Biografen, så Stensved Hotel og Møbelfabrikken, Krølle-Karens salon, sidst Telefoncentralen – ca. 1949

Stensved Møbel og Maskinsnedkeri v. P. Rasmussen, Vordingborgvej 43, Stensved.
Firmaet er etableret i 1909 af Snedkermester P. Rasmussen. I 1943 blev sønnen Hugo Rasmussen optaget i firmaet som medindehaver. Forretningen blev ombygget i 1945.
Man fremstillede møbler, drev bygningsnedkeri og ligkisteforretning.
Maskinsnedkeriet overtages  af Kurt Hansen og senere overtager Steen Werning huset.

 

Billedet er hentet på Det kgl. Bibliotek fra Danmark set fra Luften

Kilde: Præstø Amt, Udgivet af bogforlaget “Dana”, 1947 side 117