Isak Dall

Om forfatteren og digteren Isak Dall

Gartneriet ca. 1910

Gartner Dall med familie foran huset ca. 1910

Isak Dall blev født i 1879 og levede til 1942.

Han havde et lille gartneri lige overfor skoven, hvor der nu går en vej op til hallen (Isak Dalls vej). Her dyrkede han  grøntsager og solgte fra gartneriet. Ældre medborgere kan nok huske omtale af hans lille hus. Ikke at forveksle med et lille ishus, der senere lå stort set samme sted, hvor Kallehavebanen kørte dengang.

Men det er ikke som gartner, han har givet navn til “Isak Dalls vej”. Han var digter og forfatter, og vi har netop i arkivet fundet et lille hæfte med en del digte og sange, som han fik samlet og udgivet i 1927. Sangene er fædrelandssange og sange om naturen og området.

Fælles for sangene er, at de er meget lyriske – lidt svulstige og meget fædrelandskærlige. Han kalder hæftet “Toner fra Skånningevænget”. Her skal nævnes et eksempel i et vers, der kan synges på melodien til: Vift stolt på Kodans bølge…

Det lyder som følger:

“Hvor Gaasetaarnet hæver
sig støt og stolt mod sky,
og Sagn og Saga Svæver
om Volmers gamle By,
hvor stolte Skuder gynger,
nær skovomkranset Bred,
der ligger havomslynget
det skønne Oringe”.

I den stil er flere af hans digte. Det virker meget gammeldags set med og hørt med nutidens øjne og øren, og hvor kendt han har været i området vides ikke, men det er da meget interessant, at der i Stensved har været en så litterær personlighed.

Vi vil i de kommende numre af arkivets blad bringe flere af hans digte og vers.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv