Om slottet og voldstedet ved Stensbygården

Slottet og Voldstedet, som det no har set ud

Under et besøg på Stensbygården fortalte direktør Niels Riegels om de historier, der knytter sig til stedet.
En del af historierne er hans egne versioner og de tanker, han har gjort sig om begivenhederne, dels ud fra stedet dels ud fra, hvad der er sket andre lignende steder, og som man har mere kendskab til.
Et faktum er, at slottet, hvis oprindelige udseende man ikke kender, men man regner med, at det har været af bindingsværk med stråtag, dannede ramme om en meget vigtig begivenhed i Danmarks historie.
7. juni 1238 blev afholdt et møde eller konference mellem den danske konge Valdemar d. 2. – Sejr og hans sønner, samt en del af de betydningsfuldeste personer i den tids Danmark, biskopperne fra de forskellige landsdele, og på den anden side repræsentanter fra en tysk ridderorden. I alt 14 betydningsfulde danskere og 3 tyske riddere alle med følge.
Man antager at der i alt har været ca. 900 personer tilstede. Da selve slotsresterne antyder, at slottet var ganske lille, må en meget stor del, måske alle have boet i telte på engene mellem stedet og den nuværende kirke.
Selve slottet var omgivet af vand på de 3 sider. Man regner med, at det var en opstemmet sø, m.h.p. at skaffe fisk – karper – til stedet.
Konferencen eller mødet havde til formål at fastsætte overhøjheden over Estland eller dele deraf. Kongen havde jo tidligere erobret området, men under hans tilfangetagelse på Lyø og senere fangenskab i Holsten var der kommet uorden i tingene, og de tyske riddere var derfor kommet for at få det sat på plads.
Man kan undre sig over, at mødet ikke fandt sted på det nærliggende Vordingborg slot, og historikeren Palle Lauring har den teori, at de tyske riddere ikke var meget for at blive “lukket” inde på borgen der.
Men Riegels teori er, at der måske var lukket p.g.a. oprydning m.m., eller at man måske ville demonstrere, at man ikke havde mere respekt for disse riddere, end at man godt turde anvise dette mere ydmyge sted.
Muligvis har borgen i Vordingborg også været i en sådan stand, at man ikke var interesseret i at vise den frem.
Én af årsagerne til, at slottet overhovedet er bygget, skal lige som Vordingborg slot søges i de mange Vendere, der af og til huserede i området. Samtidig har det virket som et “sommerhus” for kongen eller hans lensmand på Vordingborg slot.
Ser man på voldstedet og dets omegn er der et par ting, der falder i øjnene. For det første de mange og meget store egetræer, der i deres imponerende størrelse falder i øjnene.
Da et af træerne for nogle år siden væltede, kunne man ved at tælle årringe sætte dets alder til ca. 500 år.