Strandgaard, Langø, matr. nr. 3

Strandgård, Langø matr. nr. 3.

Gården var selvejergård i hvert fald fra 1834

Ole Christensen ca. 1834
Hans Pedersen 1855-1885
Peder Hansen Pihls enke Maren Hansen f. Rasmussen 1885-1890
Hans Christian Hansen 1890-1890
Maren Hansen f. Rasmussen 1890-1902
Rasmus Theodor Viggo Larsen 1902-1906
Johannes Johansen Winther 1906-1909
Christoffer Johansen 1909-1916
Kresten Peter Herman Sørensen 1916-1918
Gustav Livius Petersen Klog 1918-1918
V. Erhard Frederiksen 1918-1925
Ludvig Boye Lundstein 1925

Strandgård, Langø – Danmark set fra Luften – åbner i nyt vindue
Kilder: Matrikelkort over Langø og Realregister Møns Herred