Skovstræde 23, Matr. 19b

Skovstræde 23 år 1936-38 Danmark set fra oven..

1951 Danmark set fra oven

 

 

 

 

 

 

 

 

Gården ligger på Skovstræde 23.
I 1848 blev den udstykket som en parcel af gården på Skovstræde 21.

 

Årstal Navne Kommentarer
Ejere:  
1848 – 1864 : Niels Pedersen
1864 – 1871 : Lars Pedersen
1871 – 1894 : Bertel Larsen
1894 – 1929 : Peter Gotfredsen gift med Ellen Kirstine
1929 – 1932 : Enken Ellen Kirstine Gotfredsen
1932 – 1978 : Ejner Peter Gotfredsen, søn
1978 – 1995 : Hans Gotfredsen, søn. Ejner blev boende, Hans dyrkede jorden
1995 – : Erik Peter Vikær Olsen fra Kastrup og Maibrit Vikær før Larsen

       S 19 b