Håndværkere og bønder i Stensby

Håndværkere og Bønder i Stensby ca. 1880.

Håndværkere og Bønder i Stenbsy

Navn og erhverv Matr. nr. Gårdnavn
Morten Jensen, gårdmand og Sognefoged 10 a Toftegård
Jens Pedersen, gårdmand 6 a Tingbakkegård
Hans Hansen, smed 57 a
August Bruun, gårdmand (stiftede det første mejeri på sin gård) 11 a
Morten Bremse (Morten Nielsen), Gårdmand 4 a Bremsegård
Hans Kock, gårdmand 8 a Skovsbo
Rasmus Købmand, gårdmand 14 a Bondegården
Jens Hansen Høg, gårdmand 5 a Høgsgård
Geert Jørgensen, gårdmand 3 a
Ebbe Hansen, gårdmand 9 a Skovbækgård
Jens Christian Sophus Arentzen, lærer 1 a Stensby Skole
Vilhelm Darmer, Skomager 15
Frederik Nielsen, Væver Hus ved Kirken, nedrevet.

Kilde: artikel af  V. Stage Fritsen 1983.