Førstelærer Th. Frederiksen, Stensby skole, 1893-1936

Vi har i blandt de mange forskellige ting i arkivet et par meget fine og gamle festtelegrammer. De er begge skænket af beboerne i Stensby med et utal af navne på de gode mænd, der boede i byen. Det ene telegram er skænket i anledning af førstelærerens sølvbryllup d. 12.8.1917 og underskrevet af ikke mindre end 92 personer – hele byen må have været med. Det andet festtelegram er ikke dateret, men overskriften er: “Med tak for de svundne år. Beboere i Stensby Skoledistrikt, gamle Elever og Venner.” og må være fra hans afsked med skolen i 1936. Det er underskrevet af endnu flere mennesker, igen flest mænd fra Stensby, Stensby Mark, Stensby Linie, Petersværft og skolekommissionen.

Jeg skriver udtrykkelig mænd. F.eks. Karl Johansen, ikke og hustru, N. P.  Adamsen, heller ikke her og hustru. Mandens navn må være nok. Men dog en Marie Høgh eller en Hanne Hansen.

Det der, med nutidens øjne, ser underligt ud er, at der på begge telegrammer er skrevet “Christian Nielsens Enke” eller “Kastrups Enke” eller “Frederik Rasmussens Enke” osv. Mindst 10-12 af underskriverne er en eller andens enke. Hendes eget navn er ikke kommet på telegrammet. Men det er lærerfruens navn heller ikke. Man kan dog ved at gå navnene efter se, at der kun er få enker på telegrammet fra 1936, så noget er der dog sket fra 1917 til 1936.

Som det fremgår af overskriften, var denne Th. Frederiksen lærer i en lang årrække i Stensby skole, hvor han gjorde en indsats ud over det almindelige. Han var en anerkendt pædagog og havde store evner, der gav sig udslag i, at han skrev eller var medudgiver af en række lærebøger, der i mange år blev brugt i de danske skoler landet over. Her kan nævnes: Sundorph og Frederiksen: “Fysik for folkeskolen” og Steensen og Frederiksen: “Metodiske sangbog” samt Petersen og Frederiksen: “Regnebog”.

For denne lange indsats i skolen blev han belønnet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

skrevet af Geert A. Nielsen, arkivleder

kilde: F. Vestergaard: Skolevæsenets udvikling i Kalvehave Sogn 1721-1960