Afholdssamfundet for Stensby og Omegn.

Forhandlingsprotokollen:

Foreningens tilblivelse.
Ved Tiendegildet i Stensby Fastelavnssøndag 1897, under bæ-
gerklang og begejstrede Leveråb fra et tilstødende Værelse, blev
tanken om at danne en Afholdsforening udkastet af
Gaardmændene Niels Hansen og Lars Peter Petersen af Stensby.
Lærer Frederiksen slutter sig til Tanken, og der bliver i
den nærmeste paafølgende Tid virket i Stilhed for sagen saa

Afholdssamfundet for Stensby og Omegn

den 17 Marts 1897 kunne kalde til konstituerende Generalfor-
samling med 12 indtegnende Medlemmer. I Tanken om at
melde Foreningen ind under Hovedforeningen ”Afholdssam-
fundet” blev her her vedtaget følgende:

Afskrift slut.

Afholdssamfundet love 1897

Til bestyrelsen valgtes lærer Frederiksen, gårdmand N. J. Hansen, gårdmand L. P. Petersen, ungkarl R. V. Rasmussen og Ungkarl F. Johansen. På set efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes H. Frederiksen som formand oh L. P: Petersen til kasserer.

Det første år foregik møderne i Stensby. Fra januar 1898 begyndte man også at holde møder i Kalvehave Langebæk og Viemose.

Udover forhandlingsprotokollen ligger der også en medlemsbog i arkivet.

Kilde: Direkte afskrift fra Forhandlingsprotokollen