Skovhuse Husholdningsforening

Skovhuse Hushusholdningsforening ca. 1900

Skovhuse Husholdningsforening er stiftet 1884.
Den første formand var L. P. Bonde,  senere overtog Stationsmester Petersen denne post.
Det første uddelerpar var Christen og Ane (Christen Christensen).
Ved et møde i 1884 gives bestyrer Christen Christensen tilladels til for egen regning, at handle med cigarer, øl, brød, byggryn, hvedemel, smør æg og flæsk. Denne tilladelse er underskrevet af Lars  Peder Pedersen (bonde).

Det første bestyrelsemøde, som er angivet i forhandlingsprotokollen er dateret 17. august 1884 og underskrevet af bestyrelsen, som består af:
Lars Peder Pedersen, Lars Nielsen, Hans Petersen, Hans Sørensen og Rasmus Nielsen. Revisor var: Anders Hansen. i 1885 er der yderliger en underskrift af H. Nielsen.

På generalforsamlingen d. 24. juli 1885 blev bestyrelse bemynidiget til at bortskænke et beløb på højst 20 kr., til trængende medlemmer, som var ramt af sygdom eller dødsfald. d. 5. september blev varer nedskrevt i pris, f.eks. kom en flake cogng til at koste 60 øre.

Den 4. oktober 1885 var der bestyrelsemøde, hvor man drøftede forenings love. Det oplystes at borgmester Frederiksen ikke ville godkende § 8. Hvad den gik ud på nævnes der ikke noget om. på bestyrelsesmødet d. 25. oktober bestemmes det, at de i § 8 nævnte ting går ind under foreningen. (Man må formode det har haft noget at gøre med uddelerens ret til at forhandle de ovennævnte varer)

Skovhuse Husholdningsforening blev oprettet 1884 og nedlagt 1970. Se Vestergaards artikel. – Skovhusegade 1, Matr.nr. 12b. Skovhuse By, Øster Egesborg Sogn