Radarstationen

Kilde: Luftværnets veteraner.

Eskadrille 502 – kort og godt.
Radarhoved Skovhuse er indviet 23. november 1954 på Kalvebjærg i Skovhuse Skov – et yndet udflugtsmål fra gammel tid i en skov, som dengang tilhørte Knuth-slægten på Lilliendal Gods.
Radarstationens formelle navn var Eskadrille 502 – et led i NATO-forsvaret mod Warszawa-Pagten og en radarstation, som udviklede sig til at blive en juvel i en radarkæde, der strakte sig fra Tyrkiet til Nordkap.
Det bebyggede areal er 1.300 m2. Det samlede etageareal er på 2.300 m2, hvoraf hovedparten er et bunkeranlæg.

Et af radartårnene

Radarstationen havde ca. 30 m høje tårne og det mest markante, som kom til i 80’erne.
Oprindelig var der kun en vagtcentral over jorden – men i 70’erne blev administrationen bygget ovenpå bunker-anlægget, da Stensved Kaserne overgik til Hjemmeværnet. Kasernen fungerede som forlægning for de omkring 300, der indgik i døgn-betjening af radar-anlægget – blandt dem Forsvarets første kvindelige personel.
I takt med udviklingen faldt bemandingen og var på 26 højt specialiserede fagfolk, da chefen for flyvertaktisk kommando, officielt slukkede for den store radar kl. 11.15 den 2. maj 2005, 10-15 ansatte blev tilbage for at pakke ned og lukke og slukke.

Radarstationen har adresse på Skovhuse Gade 9.