Bakkehøj, Røstofte

Bakkehøj – 2002 tegnet af Ellen Vallentin. Copyright.

Bakkehøj på Røstoftevej 4 ved Mern ejes af Mikkel og Kristina Lindorff Sahl. Den har matr. nr. 9 i Røstofte. I den gamle 1688 matr. havde den gård nr. 11.

I 1710 da prins Jørgens Gods blev afviklet, og Vordingborg Ryttergods blev oprettet, hed fæsteren Niels Lydersen på gård nr. 11 i Rødstofte, som Røstofte hed på det tidspunkt. Den havde tidligere heddet Rydstofte. Rydstofte var opstået omkring år 1200, da der blev ryddet skov for at skaffe plads til landsbyen.. Den hed Rydstofte i slutningen af 1600-tallet.

Fra 1728-1733 hed fæsteren Christen Hansen. I 1738 hed han Rasmus Nielsen. Han var fæster lige til 1770, da han døde og blev afløst af sønnen Niels Rasmussen.

Niels Rasmussen døde allerede året efter 33 år gammel. Hans enke Maren Olesdatter, der stammede fra Skovhuse, blev gift med Søren Jørgensen, Mern. Han overtog også fæstet.

Rødstofte blev i 1774 solgt til Lilliendal, da kongen bortsolgte Vordingborg Ryttergods på auktion.

Søren Jørgensen skriver hoverikontrakt med Lilliendal i 1792; men dør i 1797 og Maren

bliver gift for 3. gang, denne gang med sønnen fra nabogården nr. 17 Mads Johansen. Han overtager også fæstet; men dør allerede 5 år senere, 32 år gammel i 1802 og Maren bliver gift for 4. gang; men nu med en husmand i Ø. Egesborg.

I 1802 bliver Ole Jacobsen fra Sværdborg ny fæster. Han er gift med Catrine Henriksdatter. Da Catrine dør i 1844, fortsætter han med datteren Karen Olsdatter og svigersønnen Jens Jensen fra Sandvig som bestyrere. I 1850 gik han på aftægt 84 år gammel. Han døde i 1858 92 år gammel..

Karen Olsdatter døde i 1871. Jens Jensen blev efterfølgende gift med Kirsten Poulsen; men Kirsten døde i 1885. Jens J. blev gift med en enke fra Allerslev, Lisbeth Jacobsen; men Jens døde i 1887 og Lisbeth Jacobsen fortsætter som enke. Hendes børn hjælper hende. Hun er i hvert fald fortsat fæster i 1907. I 1916 havde hendes datter Ellen Nielsen og svigersøn Frantz Hansen købt den til selveje. Frantz Hansen døde i 1916 og Ellen Hansen, som enken nu hed, fortsatte.

I 1925 var det igen en datter og svigersøn, der havde overtaget. Svigersønnen Johannes Hansen stod som ejer. Men i 1929 havde Ellens søn Niels Jacob Hansen købt gården. Frem til 1933 gik vejen mellem Ørslev og Mern ind igennem Øster Egesborg by; men nu blev der lavet en ny omfartsvej uden om byen. Den gik lige igennem Bakkehøjs jord og delte den. Den afskar en trekant. Niels Jakob H. blev gift med Marie Hansen fra Rekkende. De fik børnene Frantz, Stig og Jan. Niels Jakob Hansen havde gården lige til 1986, da Ole Thorsen overtog den. Han drev den sammen med Plovgård i Stårby.

I 1989 solgte han bygningerne til Johannes Münch og i 1998 jorden til Jørgen Rasmussen.

Den gamle gård brændte i år 2000. I 2001 påbegyndte Johannes Münch byggeriet af et nyt hus.  Byggeriet gik i stå og havde stået stille et par år i oktober 2005, da Mikkel og Kristina Lindorff Sahl overtog ejendommen. De gjorde byggeriet færdigt og flyttede ind i januar 2006. Ejendommen er nu på 10.000m2.

De bor på ejendommen sammen deres datter, Lærke, der er født i juni 2009. De har to hunde, en kat, fire høns og to ænder. Mikkel er 31 år og arbejder som værkfører på pladeværkstedet hos Bilia i Roskilde, og Kristina er 27 år og er sygeplejerske på Næstved Sygehus.

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.