Sogneforstanderskabet i Øster Egesborg

Sognets stemmeberettigede var samlet i Øster Egesborg skole d. 17. november 1841, for at vælge sogneforstandere.
Sognepræst Søtoft indledte mødet med at fortælle om det nye råd.
Selvskrevet var sognepræsten og de lodsejere, der havde mindst 32 tdr. hartkorn, det vil sige: Pastor Søtoft, Grev Knuth til Lilliendal og Grev Raben til Lekkende, derudover skulle der vælges 4-9 mænd blandt de af sognets mænd, der havde selvejer eller fæstegårde på mindst 1 td. hartkorn eller en bygning med en forsikringssum på mindst 1.000 rbd., samt forpagtere af gårde med mindst 6  tdr. hartkorn.

Der blev valgt 7 personer:
Hans Pedersen, gårdmand Røstofte fik 29 stemmer
Ole Andersen, gårdmand i Øster Egesborg fik 27 stemmer
Niels Christensen, gårdmand i Røstofte fik 26 stemmer
Peder Olsen, gårdmand i Skovhuse fik 22 stemmer
Hans Larsen, gårdmand i Tolstrup fik  21 stemmer
Peder Jensen, gårdmand i Stårby fik 21 stemmer
Jørgen Olsen, gårdmand i Lekkende fik 13 stemmer.

Der blev blandt andet forhandlet om vejvæsenet:
husmændene skulle efter tur sørge for at holde grøfter og sluser
gårdmændene skulle vedligeholde 4 favne veje pr. td. Hartkorn

Hartkorn:  tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne)