Christian Mogensen, forpagterens søn

Plan over Lilliendal tegnet af Christian Mogensen

I bogen “Herregårdsliv” bind 5 – siderne 17-27 -Godsforvalterens søn, beretter Christian Albert Johan Mogensen om sin barndom blandt godsets tjenestefolk.
Blandt andet fortæller han:
Der var på avlsgården ca 12 spand heste, ca 150 køer og en ret stor bestand af svin.

Min skoletid begyndte omkring ved 6-7 års alderen. Omkring ved den tid (november 1872) indtrådte der en naturkatastrofe, stormfloden 1872, som var særlig voldsom på Lolland-Falster og i Sydsjælland. Jeg kan huske, at jeg gik ned ad en bred stenbro, som gik igennem hele gårdens længde, og det blæste så stærkt, at jeg var ved at blæse om. Senere kom min onkel Carl fra Rekkende præstegård kørende over til os og fortalte, at der var blæst træer om på landevejen.

Den svære gitterport ved indkørslen til parken. – ca. 1890. Foto A. C. Beck.

Først senere fik vi meddelelse om de store ulykker, der var sket. En anden naturkatastrofe fra min barndom – dog måske lidt senere – skete også i november måned, hvor vi kom op en morgen og så, at der over hele egnen var faldet et fuldstændigt jævnt lag sne omtrent af min daværende højde. Jeg har aldrig senere oplevet noget lignende. Det var bogstavelig ufremkommeligt selv for voksne folk. En stor dreng på 14-15 år blev sendt over i en anden bygning efter et par skovle. Han kom først tilbage efter en times forløb.

Hele bogen kan hentes på Slægtsforskernes Bibliotek via dette link