Øster Egesborg kirke

ØSTER EGESBORG KIRKE (Ca. 1370 Egkespyr). Øster Egesborg kirke er en romantisk teglstenskirke, og allerede omkring 1300 fik den et vesttårn. Koret blev ombygget ca 1400 i skibets bredde og fik 2 krydshvælvninger. I slutningen af middelalderen blev kirken forlænget med et fag mod øst, således at der nu blev 5 hvælvninger ialt, foruden tårnets. I samme periode blev våbenhuset i syd og sakristiet i nord bygget. Alle tilbygninger er af munkesten. Kapellet i nord er fra nyere tid. Altertavlen er fra 1868 (Christus i Getsemane) malet af A. Dorph. Prædikestolen er fra 1594 med Chr. IV’s navn, det danske rigsvåben og lensmands Kaas’ våben. Lensmanden Kaas på Vordingborg slot var kirkeejer indtil 1774. Lilliendal og sidst Knuth indtil 1950erne. Orglet er skænket af grev Knuth Lilliendal i 1891. Ved kirkegårdsmuren står en sengotisk kirkelade (bruges til toiletter og redskaber). En helligkilde, Skt. Olai, findes på kirkegårdens nordside (er gravet fri). I kirkemuren findes en tilmuret luge, hvorigennem ukristne tidligere blev ført, når de skulle begraves. Familien Knuths gravsted findes på kirkegården vest for tårnet.