Øster Egesborg gl. Skole

Øster Egesborg gl. skole ca. 1992

Øster Egesborg gl. skole (1890-1961). Præstetoften 1, Øster Egesborg.
Skolebygningen var kommunal ejendom til ca. 2000, hvor den blev solgt til private af daværende Langebæk kommune.
Vinduerne er typiske for datidens skolebyggeri.
På “laden”, ved kirkens parkeringsplads hænger den gamle rytterskole-
tavle, lige nøjagtigt der, hvor rytterskolen af 1721 blev bygget.
______________________________________________________________

Nordlængen er opført hvor rytterskolen lå fra 1721, hvorpå der er på nordsiden  ud mod parkeringspladsen er indmuret den oprindelige ”rytterskoletavle” Den sad oprindelig på vestgavlen på skolebygningen, som er fra 1890 men blev flyttet ned på den nybyggede skole på Præstetoften 6, i 1961. men kom tilbage til sin helt oprindelige plads i 2001 og er fredet.

Kilde: Holger Fugl Jakobsen, Røstofte