Øster Egesborg Brugsforening

Øster Egesborg Brugsforening
50 års jubilæum d. 16.01.1936

Øster Egesborg Brugsforening startede 16.01. 1886.
Butikken åbnede 5. februar 1886.
Lukkede i 2003.
Adr.: Øster Egesborgvej 14

 

 

 

Den første bestyrelse:

Formand: Christian Vielsen Lekkende Mark
Bager Hans Jensen
Gårdejer Rasmus Kristensen
Smed Jacob Christiansen, Stårby
Parcellist Chr. Jakobsen, Stårby
Parcellist Ole Jensen, Tolstrup
gårdejer Anders Hansen, Stårby.

Revisorer:

Smed Fritz Jensen, Stårby
Bagersvend H. Jensen, Øster Egesborg
Lærer Rasmussen, Skovhuse udarbejdede vedtægterne.

Uddelere:

Kristoffer Kristensen, Øster Egesborg 1886-1890
Hans Madsen, Bahl 1890-1906
Høker H. Pihl, Mern 1906-1907
Skomager Hans Rasmussen, Stårby 1907-1923
Kommis Ejnar Petersen, Vordingborg 1923-1932
Kommis Poul Schmidt Nielsen, Borre 1932-1943
Vikar Otto V. Jensen, København 1943-1947
Kommis Hans Peter Jensen – 1947.

Formænd:

Parcellist Christian Nielsen. Lekkende Mark 1886-1888
Bager Hans Jensen, Tolstrup 1888-1889
Parcellist Niels Johansen, Stårby Mark 1889-1898
Gårdejer Frederik Hansen, Rødstofte 1898-1899
Gårdejer og Sognefoged Hans Jacobsen, Røstofte 1899-1919
Gårdejer Christen Olsen, Røstofte 1919-1930
Lærer Aage Larsen, Øster Egesborg 1930-1950
Parcellist H. J. Rasmussen Øster Egesborg 1950-1950 (1 måned)
Parcellist Frederik Jakobsen, Øster Egesborg 1950.

Bestyrelse 1961:

Parcellist Frederik Jakobsen Øster Egesborg
handelsmand Kjeld Kristensen, Stårby
Gårdejer Jens Otto Nielsen, Stårby
Parcellist Ernst Jensen, Stårby
Parcellist Kristoffer Petersen, Stårby
Arbejdsmand Georg Hansen, Røstofte
Arbejdsmand Hans Peter Nielsen, Røstofte

Sang ved Øster Egesborg Brugsforenings 75 års Jubilæum

Holger Fugl Jacobsen fortæller ved lukningen