Lokale stednavne i Øster Egesborg sogn

På denne side har vi samlet de lokale steder vi er stødt på. Kender du andre steder i Røstofte, vil vi gerne høre om det.

Udsnit af målebordskort fra Det Kongelige Bibliotek

Fra Holger Fugl Jakobsen har vi modtaget:

I Røstofte – Øster Egesborg området har jeg erindringer om nedenstående:

Stednavn Beskrivelse
Kirkevejen: Lekkendevej fra Ørslevvej til Lekkende gods (marken tilhørende Lekkende gods kaldes kirkemarken)
Det  Gule Hus el. Vejmandens Hus Lekkendevej 2 (det var åbenbart kalket gult til omkring 1960). Senere ofte Vejmandens hus, opkaldt efter vejmand Erik Olsen med bopæl 1940-80.

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Govlegrøften: Beliggenhed: Røstofte Skovvej mellem nr. 3 og 5, (ved en vold hvor vejen hælder, så køretøjer af og til væltede ind på marken tilhørende Røstofte Skovvej nr 2. Er sidst sket i 1990’erne)

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Rutchebanen: Beliggenhed: Røstofte Skovvej mellem nr. 7 og 9 (en lille bakke, hvor vi tit bad far om at køre lidt stærkere, så bilen nærmest ”fløj” over bakken). Omtalte vej blev lukket ved Troldbjergskoven i 1970, da der blev øvelsesplads.

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Skelshuset: Huset lå på hjørnet af Røstoftevej/Lekkende Mark og Bydammen og inde på matriklen tilhørende Røstoftevej 25, jeg kan huske der var en syrenhæk, som vel blev fjernet omkring 1970.

Huset nedrevet ca. 1940.

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Stårby Kirke: Transformatorstation på Ørslevvejs sydside lige før Stårby by, når der kørtes fra vest mod øst (har form som et kirketårn og blev fjernet i 2009, da ledningerne til den er lagt i kabler i sommeren 2009).

Transformator ved Ørslevvej – 2004

Gadebanken: Beliggenhed: Røstoftevej ud for nr. 6 – 10.
Inden der blev bygget på den østre side, var den altid fyldt med sne, når det havde været snestorm og man måtte tit trække cyklen op af den ”stejle” bakke, uanset vejret, børn kunne dog klare den.

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Benbrækkerstræde eller Strædet: Beliggende som stikvej til Røstoftevej, med husnumrene 7, 9 og 11.
(Ujævn grusvej med huller og murstensbrokker).

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Ejsborgvejen: Øster Egesborgvej

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Præstehuset i Præsteskoven:

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Præsteskoven:

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Statshusene: Præstetoften 16, 18, 20 og 24.
Husmændene fik statshusmandslån.
Brødløse: Stårbyvej 13

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Frihedstræet og Frihedsstenen:

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Vallebohuset: Vallebovej 5

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Kattebjerg: Røstofte Skovvej

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Kalvebjerg: Skovhuse Gade 9

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Ravnebjerg: Skovhusevej

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Nissebanke: Røstofte Kohave

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Raabjerg: Stårbyvej 10

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Skrumle Skov: Ugledigevej

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Hulebæk Huse: Møllebakken 4 og 11

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Forriddergård: Røstofte Mark 13

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

opdatereret 26.03.20 Holger Fugl.