Fugleskydningsselskabet i Øster Egesborg

Øster Egesborg Sogns Fugleskydningsselskab er stiftet 1. september 1901.

Fugleskydning 02.08.1980

Forhandlingsprotokollen:

På første side står følgende: Aar 1901 d. 1. september afholdtes på Øster Egesborg skydebane stiftende generalforsamling for Øster Egesborg Sogn og Omegns  Fugeskydningsselskab, hvor lov på selskabet blev vedtaget og valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig Lærer Rasmussen, Skovhuse, grdbest. Peter Jacobsen Rødstofte, ungkarl Rasmus Mogensen, Stårby, Ungkarl Hans Nielsen, Tolstrup og gdr Hans Jacobsen Rødstofte,  v. skoven. Bestyrelsen afholdt møde d. 14. september møde i Tolstrup Forsamlingshus, hvor Hans Jacobsen valgtes til formand og det vedtoges at holde fugleskydning søndag d. 13. oktober med efterfølgende Bal i Forsamlingshuset, hvor der afholdes en fælles frokostspisning kl. 1 eftermiddag for hvilken der betales 1 kr. Til været antages bestyreren i forsamlingshuset for et vederlag på 5 kr. til Selskabet. Underskrevet af: Hans Jacobsen, Rasmussen, Peter Jakobsen, R. Mogensen.

Afskrift fra Vordingborg dagblad 15.7. 1902

Øster Egesborg sogns fugleskydningsselskab holdt søndag sin årlig fugleskydning i Tolstrup.
Skydningen begyndte kl. 9. og fortstte med undtagelse af et ophold på 1½ time om middagen, til kl 7. kl 3½ var alle gevinster nedskudt, med undtagelse af brystpladen, som det ikke lykkedes at få ned. Hvorfor der blev lodtrækning om kongegevinsten.

Gevinsterne faldt således:
Kronen: et merskums cigarrør – Tømrer H.P. Michaelsen, Skovhuse, ved hjulmand H. Nielsens skud, skyttemarken, skyttepræmie 1 portemonæ
Ringen:  1 album, –  gårdbestyrer Frands Hansen, Rødstofte ved eget skud skyttepræmie 1 cigarfutteral.
Halsjærnet: 1 skrivetøj –  gd. P. Jakobsen ved gbst R. Christensens skud Øster Egesborg skyttepræmie 1 stok.
Venstre klo: 1 pibe – maler U. Hansen Rødstofte ved eget skud skyttepræmie 1 album.
Højre klo: 1 potageske  –  guldsmed Gottlieb Vordingborg, ved landpost Jacob Jacobsen skud skyttemarken, skyttepræmie 1 cigar.
Venstre vinge: 1 kurvestol –  H. P. Michaelsen, Skovhuse v. hjulmand H. Nielsen skud, skyttemarken skyttepræmie 6 plet teskeer.
Højre vinge: 1 barometer –  skomager Henriksen Skyttemarken ved gårdbestyrer H. Nielsen, Tolstrup skyttepræmie 6 plet teskeer.
Halen: 2 stole-  Gårdbest. Joh. Petersen Øster Egesborg ved eget skud skyttepræmie 6 plet teskeer.
Brystpladen: 1 regulator – lærer Rasmussen, Skovhuse, skyttepræmie 1 plat de menage (ved lodtrækning) Lærer Rasmussen blev således selskabets fuglekonge.

Gevinsterne bestod som man ser af forskellige genstande og med hver gevinst fulgte en skyttepræmie.

De blev holt 100 års jubilum 11.08.2001

Jubilæumsfuglen

Fuglekongen dekoreres

Bestyrelsen.
Bagest fra venstre:
Holger Fugl Jakobsen, Peter Fugl, Sv. o. Christensen
Forrest:
Ove Andersen, Næstved og Ole Viller, Mogenstrup

Kilde: Holger Fugl Jakobsen