Væveren i Mern

Om væveren fra Mern

Mindesten om Væver Hans Hansen, opstillet Grundlovsdag 1949

Hans Hansen født 1815 i Køng, udlært væver på dampvæveriet, der var oprettet på Øbjerggård i Køng ved Vordingborg.

Tog som 20-årig til Hovedstaden for at få arbejde. Var meget velbegavet og videbegærlig.

Blev indblandet i en banal tyverisag, der var foregået i Køng umiddelbart inden han tog til København. Hans Hansen blev varetægtsfængslet i 4 måneder, men blev i sidste ende frikendt af mangel på beviser. Men sagen kom til at forfølge ham resten af hans tilværelse.

Da grundloven skulle vedtages, skulle der opstilles kandidater til den grundlovgivende forsamling over hele landet. I Præstøkredsen blev opstillet professor theol. H.N. Clausen, kendt over det ganske land. Som modkandidat blev opstillet den ukendte væver Hans Hansen, Mern.

Valget fandt sted på Torvet i Præstø 5. oktober 1848. Valghandlingen var offentlig. Man rakte simpelt hånden op, når man skulle stemme på sin kandidat, og til manges chokerende oplevelse var der flere stemmer på væveren end på professoren. Man måtte tælle om, men resultatet var 570 stemmer til væveren mod 330 til den lærde professor.

Det gav et ramaskrig over hele landet, og man begyndte i desperation at grave i væverens fortid for at finde noget belastende, og man fandt den banale tyverisag fra hans ungdom. At han var frikendt, blev med vilje overset, og en veritabel smædekampagne blev iværksat i dagspressen. Mange lagde fra eliten i Danmark et kraftigt pres på Hans Hansen, og det gav resultat.

Væveren trak sin kandidatur i 1848 og i hans sted valgtes N. F. S. Grundtvig.

Hans Hansen døde i 1867, 52 år gammel.

Grundlovsdag 1949 blev der afsløret en mindesten på Mern kirkegård for Hans Hansen med inskriptionen:

Væver Hans Hansen N. Mern 1815-1867

Valgtes til medlem af den grundlovgivende rigsforsamling 5. okt. 1848

En ærens og agtens mand

En banebryder for folkestyret

“Fra frimands ret

til stormands dåd

så går vejen i nord”

Endelig blev der opstillet og afsløret en mindesten på det sted, hvor han boede og virkede i en stor del af sit liv i Nedermarken i 1949.