Tyverier

“V.D. 18/7-1933

Tyverier

Forvalter Petersen, Høvdingsgaard, har til Politiet anmeldt, at der fra tre af Gaardens landvæsenselever er stjaalet mindre Pengebeløb, i alt 16 Kr., som beroede paa Elevernes Værelser, hvortil der var uhindret Adgang. Overfor Kriminalbetjent Brix har nu en ung Mand, der tjener paa gaarden, tilstaaet sig skyldig i Tyverierne. Derimod nægter han at være skyldig i nogle tidligere uopklarede Karlekammertyverier på Høvdingsgaarden.”