Meteorfald

METEORFALD I MERN 29. AUGUST 1878

Uddrag af avisartikel i Præstø Amts Avis den 17. september samme år:

“Torsdagen den 29ende August. Eftermiddag Kl. 2½ under klar Himmel og en svag Vestenvind, hørte Gaardejer Jørgen Peitersen i Mern og hans Folk en stærk rumlen, som om et Vogntog kom henad Gaden, derpaa en stærk Susen i Luften og endelig et Knald som af en Stensprængning eller et Pistolskud. En Karl, som stod paa et Læs Sæd, og en Dreng, som stod ved Hesten, saa i samme Øjeblik Jorden blive oprevet faa Alen derfra, og da Karlen kom til Stedet, fandt han en endnu varm Meteorsten af 8 1/4 Punds Vægt. – Professor Johnstrup kom forrige Lørdag til Mern for at undersøge Stedet, og for at erhverve den sjældne Sten, hvoraf det mineralogiske Museum hidtil ingen har eiet, som er falden her i Landet. Professoren lod gennem Politiassistent Meyer udbetale 25 Kr. til Finderen. Et par Dage efter fandt man ved nærmere Eftersyn endnu en
Sten paa 3/4 Punds Vægt, som uomtvisteligt hører til samme Meteorfald.”

En kopi af meteorstenen kan ses ved henvendelse på Mern skole. Originalen befinder sig på Geologisk Museum i København.