Mern rytterskole og Teknisk Skole

MERN RYTTERSKOLE

Rytterskolen lå på Kærmindevej 4. Den blev bygget i 1721 og rytterskoletavlen, som er identisk for samtlige rytterskoler, hænger på Mern skole på Kalvehavevej 21. Rytterskolen blev i 1906 revet ned, og på samme sted byggedes 1906-skolen. 3.-7. klasse blev undervist her til 1954. På Gl. Præstøvej 7 lå en forskole (pogeskole), som var bygget i 1865 og skænket til Mern sogneråd af etatsråd Bilsted, Høvdinggård. Høvdinggård ejede på det tidspunkt store dele af Sdr. Mern, kirken inklusiv. I forskolen blev 1. og 2. klasse undervist af en forskolelærerinde. Bygningen anvendtes efter forskolens nedlæggelse i 1954 til privatbolig. I 1954 opførtes en centralskole på Kalvehavevej 21, med lærerboliger, og alle elever blev i fremtiden undervist her. I 70erne blev der oprettet børnehaveklasse i tilknytning til skolen og sidenhen SFO. 1906-skolen indeholder i dag lejligheder.

TEKNISK SKOLE MERN

Mern Tekniske Skole

I 1929 købte Håndværkerforeningen en parcel på Lilliendalsvej. 5. januar 1930 var der indvielsesfest for Teknisk Skole. I 1939 ansættes hovedagent, Viggo Simonsen, som pedel, kasserer og opkræver. Disse funktioner oppebar han hele skolens levetid. Aktiviteterne i og omkring skolen var både faglige, kulturelle og underholdende. Lærlingeundervisning, skuemestre til forårets svendeprøver, tilskud til Finlandshjælpen, besøg af Osvald Helmuth, udflugt til Husflidsskolen ved Kragevig og meget andet. Den 25. november 1942 udvides i Håndværkerforeningen til også at omfatte borgerne. Bestyrelsen i den nyoprettede Mern og Omegns Håndværker- og Borgerforening bestod af 7 medlemmer, 4 håndværkere og 3 borgere valgt på generalforsamlingen. En ny lærlingelov ser dagens lys, og skolen lukker i 1954. Lærlinge henvises til amtets fagskoler. Teknisk Skole ejes stadigvæk af Håndværker- og Borgerforeningen og anvendes i dag til ).