Mern saftstation

Saftstationen i Mern blev oprettet under Stege Sukkerfabrik på Møn. Ved åbningen i 1902 var der etableret rørforbindelse fra Mern til Kalvehave, hvor sukkersaften blev samlet i en beholder. Herfra sejlet til Stege i sukkerpramme. Ved åbningen af Alexandrines bro i 1943 var der etableret en sukkersaftledning helt til Stege, og ca. 2.200 ton sukkersaft passerede igennem i døgnet. Mern udviklede sig betydeligt i de år. (Mange håndværkere, nye arbejdspladser mm). I 1913 kom jernbanen til Mern, og med den mange roetransporter. I 1958 sluttede denne transport og blot 3 år senere lukkede jernbanen. Saftstationen fortsatte en del år mere. Miljøbevidstheden i begyndelsen af 70erne (saftstationens forurening af Mern å) var medvirkende til en lukning af Mern saftstation i 1976. Siden har der været flere former for erhverv på stedet, men selve bygningen har siden lukningen dannet ramme om Mern Jern. – I 2002 fejredes 100-året for saftstationens åbning (en film herfra kan ses på Langebæk Lokalhistoriske Arkiv).

Det var besværligt ved planlægningen af Mern Saftstation i begyndelsen af 1900 (slutningen af 1800-tallet). Hestene kunne simpelthen ikke slæbe de tunge roelæs over sognets ældgamle bakketoppe.

De nye dyrkere til fabrikken sendte en anmodning til Mern sogneråd om hjælp til afgravning af sognets bakketoppe. Det blev bevilget. Arbejdet skulle være fuldført inden den spændende indvielse af Mern Saftstation, 1. oktober 1902.

Efter udgravningerne var der arbejde til sognets “Jens vejmænd” med stenslagning til de nye skærveveje.

Kanslergadeforliget, 1931, gav igen arbejde til vejmændene med asfaltbelægning af alle sognets veje, men her undlod man at belægge opstigningen på bakkerne, fordi hestene ikke kunne stå fast på den moderne belægning, når den var isbelagt.

Den gamle rå belægning forsvandt i 1950erne med indførsel af traktor- og lastbiltransport.

Roetransporten fandt sted fra 1902 til 1976.

Se videomaterialet arkivet har:

Del 1 klik her

Del 2 klik her