Mern Kirke

Mern kirke ligger ud til Gl. Præstøvej i Sdr. Mern. Som andre landsbykirker har den oprindeligt kun bestået af skib og kor. Senere er tårn, sideskibe, sakristi og våbenhus kommet til. Mern kirke var indtil 1920 ejet af godsejerne på Høvdinggård. Vest og syd for kirken har henholdsvis Terpager og Lassen i nyere tid oprettet gravsteder tilhørende Høvdinggård. Inden da brugte godset det nuværende ligkapel til gravkapel. Af bemærkelsesværdigt inventar, ude og inde, findes: Til venstre for indgangen et vievandskar fra før 1536.

Våbemhusets dør der er fra 1637

Selve kirkedøren er rigt udsmykket med smedejernsarbejde fra 1600-tallet. Altertavlen, som forestiller “Nadveren”, er en gave fra dronning Caroline Amalie, mens P. Rørdam var præst her (1841-1856). Prædikestolen er fra det 16. århundrede, skænket af lensmand, Henrik Lykke. Den mest bemærkelsesværdige præst i Mern kirke var Peder Rørdam. En god ven af Grundtvig (svogre), og enkedronning Caroline Amalie. Salmesang, indlæring af versene og opbyggelige prædikener betød fulde kirker.