Mern Andelsmejeri

MERN ANDELSMEJERI

Mern Andelsmejeri så dagens lys 1. november 1899. Grunden tilhørte Lilliendal gods, og der skulle betales 2 kr. i arveafgift om året. I 1898 havde mejerist Andreasen oprettet et fællesmejeri. Det solgte han til det kommende andelsmejeri. – Der var 104 ansøgere til stillingen som mejeribestyrer. Det blev Dieckmann, og han boede i mejeriet med sin familie. personale i 1931: 2 mejerister, 1 elev, 1 prøveudtager, 1 kusk, leverandørernes 8 kuske. Samme år 1931: 149 leverandører med 850 køer, heraf 2 med over 20 køer, 54 med 4 køer eller derunder. Adskillige håndværkere i Mern samt dyrlægen, som havde 1 eller 2 køer, leverede også mælk til mejeriet. Skolelærer Dieckmann, Kindvig, havde 11 køer. Første formand er Hans Th. Hansen, Tågeby. – I 50erne og tidligere kørte en mælkemand (Aksel Andersen) rundt til husstandene og solgte mejeriprodukter, som han hentede på Mern mejeri. Mejeriet blev nedlagt i 1963, hvor leverandørerne fordelte sig til Ørslev Andelsmejeri, Remkolde og andre. Mejeribygningerne kom til at danne ramme om en kontormøbelfabrik og sidenhen har de tjent utallige formål: håndværksmæssige, kulturelle samt undervisning.