Hulemosegaard

HUlemosegård, Mern

Hulemosegaard ligger ved Mern på Skovlinien 4. Den ejes af John Lund og har matr.nr. 11e.

Den opstod i 1856 da Rasmus Bendtsen på Gedebakkegård overlod en parcel af gården til datter og svigersøn Mette Marie Rasmusdatter og Engelbredt Rasmussen, der stammede fra Toftegård i Nr. Mern. Han er opkaldt efter sin farbror, der også hed Engelbredt Rasmussen. Denne blev myrdet i 1825 af sin svigerfar Peder Mikkelsen i Stensby. Svigersønnen blev myrdet, da han ikke undte svigerfaderen en kop kaffe; men det var nok mere på grund af den snaps, der plejede at være i den. Han blev henrettet på retterbanken i Ugledige.

I 1888 overtog datter og svigersøn, Ane Rasmussen og Christen Andersen, Hulemosegaard. Engelbredt, der var gået på aftægt, overlevede svigersønnen, der døde allerede i 1896. Ane blev derefter gift med Karl Bertelsen.

Lercheslægt

Familien stammede tilbage fra Rasmus Bendtsen og familien fra Gedebakkegård og Toftegård fra den berømte Lercheslægt der var på Høfdingshus, det tidligere Høvdingsgaard tilbage i 1620. Den lå 1 km øst for denne.

Det var i 1926 igen en datter og svigersøn, Kirstine Bertelsen og Aksel Jensen, der overtog gården. En søster til Kirstine, Marie Bertelsen gift Petersen fra Enegårde, var i år 2000 på besøg på gården. Hun var da 100 år gammel.

Sønnen Poul Jensen overtog den i 1966. Han var forpagter af Rishøjgaard i Ammendrup. Den boede han på. Han var gift med Inge fra Granliden. Hun er også af Lercheslægt. Kirstine og Aksel gik på aftægt og blev boende på gården.

Lars Gregersen overtog Hulemosegaard i 1982. Han solgte jordbær fra den, både plukkede bær og ved selvpluk. I 1986 overtog han også nabogården Gedebakkegården; men flyttede først over på den i 1997. Hans forældre havde boet begge steder, og hans mor Birgit Gregersen havde haft atelier med produktion og salg af keramik på begge adresser. Han fortsatte med jordbærsalget og udvidede det til også at omfatte grøntsager. Han beholdt jorden matr.nr. 11b, og solgte bygningerne under matr.nr. 11e til John Lund.

John Lund købte Hulemosegaard i oktober 1998 efter at have boet i Køge en årrække. Det var meningen at oprette en Bed & Breakfast; men det blev opgivet, da der kun kom ganske få kunder. Gården står som da John overtog den i 1998. Hans første kone Inge-Lise døde i 2006. Han er nu gift med Elisa Wennström.

I halvfemserne havde han en lang “tvist” med kommunen om at opføre en antennemast på ejendommen, så han kunne komme i kontakt med sine venner over hele verden via Amatørradiosporten. Det lykkedes langt om længe.

En anden interesse handler om Anders Lassen, der er vokset op på Høvdingsgaard. Anders Lassen var den ene af 2 danskere, der nogensinde har modtaget Victhoriakorset, den største tapperhedsmedalje, der er tildelt i det britiske imperium nogen sinde. Han fik den for sin indsats i 2. verdenskrig for englænderne. Han fik 6 andre engelske tapperhedsmedaljer; men mistede livet kort før krigen sluttede.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Lilliendals afgiftsprotokoller og Kirkebøger som kilde.