Tiendestenen

Festligheder ved 100 året for Tiendestenen 18.10.2003

Danmarks eneste tiendesten blev rejst af 300 taknemmelige Mern
borgere, 18.10.1903, som et minde om Danmarks almene indkomstskattereform 15.05.1903. Tiendeafløsningen
I baggrunden ses sadelmagermester Jensens hus beliggende på Kærmindevej 8.

Thomas Nielsen skriver om Tiendestenen følgende:

Tiendestenen, på Gl. Præstøvej i Mern, er den eneste af sin art på kloden! (Indtil andet er bevist). Stenen (tidligere vildtbanesten – bemærk kongekronen øverst) blev tegnet af sognerådsformand Hans Hansen, Togeby: ”En drage, der sluger bondens tiende neg i hoven”. Husmænds- og bondejord blev beskattet, men herregårds- og præstegårdsjord var skattefri. I 1903 slap bønder og husmænd for at betale 10% af deres høst til daværende godsejer, Emil Lassen, Høvdingsgård. Emil Lassen havde ejet og bortfæstet den overvejende del af bondejorden i Sdr. Mern til gård- og husmænd i byen.

Læs også fra vores medlemsblad 1991 – no. 1 – Logo – tiendestenen