Sagnet om Trolden i Mern

Trolden i Mern

Der var engang en trold i Mæhred, som havde for skik at bortdrive folks koner og give dem en troldkone i stedet for.
Det lykkedes dog ikke altid, og derom fortæller et gammelt sagn:
“I Mæhred ved Præstø stod en aften en smed ved sin esse, og som han hamrede, hørte han udenfor stor ynken og klagen. Da så han ud gennem døren og blev ved skinnet af sine hammerslag vaer, at en trold drev en svanger kone foran sig og råbte uden ophør: lidt endnu, lidt endnu.
Da sprang smeden til med sit gloende jern og holdt det således bag konen og foran trolden, at trolden måtte lade sit bytte fare og tage flugten. Smeden tog sig da fremdeles af konen, som straks fødte 2 sønner til verden. Derpå gik han til hendes mand i den formening at finde ham sørgende og fuld af savn. Men som han tren ind i stuen, så han en kvinde, af hin kones skikkelse ligge i sengen.
Da mærkede han straks, hvorlunde det var fat, tog sin boløkse og slog den i hovedet på heksen, som lå i sengen. Medens manden beklagede over sin hustrus drab, bragte smeden ham hans rette kone og de to nyfødte drenge tilbage.”

Vi har i arkivet andre beretninger som ikke hører hjemme hos os – dem er man velkommen til at komme ned og læse.

Kilde: Thieles danske Folkesagn, 1818-1823, fra F. Vestergaards arkivalier