Mern – små beretninger

Afgravning af bakker i Mern.

I marts 1902 foretog man afgravning af den såkaldte Hønsekræmmerbanke ved Mern Nedermark. Vejen fra Skalsby Kirkevej til Tågeby var spærret. Man afgravede også Sandvig Kirkebanke. Det gjorde man for at lette sukkerroetransporten til efteråret. Bankerne blev udjævnet, så et par heste uden anstrengelse kunne hive vogne med sukkerroer op ad dem. Straks efter påske begyndte man på Højholtbakken også kaldt Hønsekræmmerbakken. Det er vejen forbi Matr. 10d (Højholt), der er tale om.

Hønsekræmmerbakken

Mern gade

I 1905 klager man over pladder ”af allerfineste slags” i Mern gade af 5-6 tommers tykkelse. Igennem dette pladder kører de store roevogne med automobilfart. Så det sprøjter på fodgængerne. Når to vogne mødes kan det nå helt op i hovedhøjde og skade hattene. Gaderne skrabes herefter jævnligt – men i 1915 er det stadig galt.

Kilde: Poul Dehns afskrifter fra aviser