Maglemose og tørvegravning

B2809

Tørvemosen i Mern.
9 arbejdsfolk ses på billedet foran en tørvelæsser. Tørvemosen er Maglemosen i Nr. Mern, som ligger nv. for den nedlagte saftstation.

Tørvegravning i Maglemosen i Nr. Mern.

Maglemosen i Mæhred, navnet kommer af det gamle “magle” som betyder stor og bliver til Maglemose. Mosen er ejet af Liljendal gods, som i 1774 købte hele Nørre Mern af det kongelig Rytterdistrikt, Vordingborg Slot.

Tørvene blev gravet op med en hjerteformet spade, lagt på trillebøren og kørt op til røjling (tørring).
Når tørven var færdigrøjlet (tørret) blev den transporteret på hestevogn.

Omkring år 1900 var der mange storke i Maglemosen, der kunne mæske sig i de fede frøer, som fandtes i Nørre Merns vidststrakte vådområder.

Da man ikke længere havde brug for tørven, blev der en sø, hvor der om sommeren var masser af ynglefugle.

Kilde: Thomas Nielsen’s historie “Hvor blev storken af” ca. år. 2000