Elmegård

Danmark set fra luften 1989

Danmark set fra luften 1936

 

ligger i Tågeby på Tågebyvej 2 og har matr.nr. 4. I 1688-matriklen var det gård 2.

16xx – 165x: Ole Bendsen
1660 – 1690: Oluf Lauridsen
1690 – 1741: Lars Espersen gift med Maren Olufsdatter. Fra 1702 Anne Hansdatter fra Viemose
1741 – 1754: Hans Larsen, søn gift med Ane Laursdatter
1754 – 1791: Boe Madsen, søn af Mads Nielsen, Kildevang, ægter enken
1791 – 1822: Hans Larsen, gift med Maren Boesdatter. Det er Boe Madsens datter. Hans er søn fra Lilbygård
1822 – 1835: Enken Maren Boesdatter, støttet af barnebarn Anne Pedersdatter fra Træhøjgård
1835 – 1836: Anne Pedersdatter. Bestyrer Kristoffer Hansen
1836 – 1867: Kristoffer Hansen gift med Anne Pedersdatter, barnebarn fra Træhøjgård
1868 – 1868: Maren Jensdatter, niece og plejedatter siden 1848, da faderen skulle i krig og moderen ud og tjene

1868 – 1916: Lars Pedersen gift med Maren Jensdatter, Kristoffers adobtivbarn. Lars kom fra Ring, veteran fra 1864. Han blev taget til fange ved Dybøl 17. marts, med overnatning i Gråsten kirke. Han blev sammen med de andre fanger ført til Flensborg arrest og videre til Tyskland. Han kom hjem til Ring ved fredsslutningen. Købte Elmegård til arvefæste i 1877.

Privatbillede

1916 – 1972: Jens P. Pedersen, søn. Han forpagtede gården i 1913 og købte den i 1916. I 1910 havde han eksporteret 8,2 tons hvidkål til New York. Han var også frøavler. Jens kørte i 20-erne til København i egen bil og handlede på Børsen. 1832 havde han mindst 17 forskellige aktier. Han havde benyttet 2 vekselerere, Suhr og Hogrefe.

Jens blev ramt af den amerikanske og dermed også den danske depression efter børskrakket på Wall Street. Værdien af hans aktiebeholdning var i 1934 kun 25 % af hvad den var værd i 1932. Og landbrug var ikke særligt givtigt i den periode.

Han kom ovenpå igen. I 1948 havde han også mindst 17 forskellige aktier som United Plantation i Malaysia og Syd Afrika, Wessel og Vett, B. og W., Dansk Esso og Nordisk Telegraf.

Han benyttede nu kun Hogrefe som vekselerer. I 1969 havde juniorchefen i vekselererfirmaet lagt Jens Pedersens aktier som sikkerhed for egne transaktioner, hvilket kom til at koste Jens en halv million. Advokat Gunnar Hansen, Rosenborggade, der var født på Kildevang i Tågeby, hjalp ham med den svære sag.

Hans aktier i United Plantation var særdeles givtige. Han måtte faktisk betale 50 % i skat til Malaysia og boet efterfølgende 1 million kroner i arveafgift. Jens var meget gavmild. Han hjalp når nogen var i nød. Dyrenes beskyttelse blev også betænkt. Et af hans vigtigste opholdssteder, til han flyttede på plejehjemmet Skovbo i 1972, var i kostalden hos sine 5 køer. Jens døde i 1974.

1972 – 1985: Anna Sofie og Holger Hansen lægger jorden til Kildevang og river de forfaldne bygninger ned i 1985
1985 – 1992: Malene Hansen og Ulrik Jørgensen køber stuehuset
1992 –          : Malene Hansen og Per B. Christensen