Petersværft

Fiskerpladsen ved Petersværft – 1993

Skovfogedboligen ved Petersværft – 1993

I 1774 solgte staten på en auktion, og på grund af pengemangel, Vordingborg rytterdistrikt, der omfattede en stor del af Sydsjælland. Købmand og grosserer Peter Johansen, der havde rod i det sydsjællandske, købte hovedgården “Kallehave”, som han efter sit eget navn døbte “Petersgaard”.
I året 1777 ansøgte han om tilladelse til at anlægge et skibsværft. Årsagen var geografisk og beskæftigelsesmæssig. Til godset og området var ca. 200 familier, der skulle holdes beskæftigede.
Der ansøgtes om anlæggelse af en bro med bedding og at måtte ansætte mestre og håndværkere.
1781 blev anlagt skibsbro og bedding og beboelseshuse til 18-20 familier samt nødvendige materiel- og værksteder.
Skibene, der skulle bygges, skulle bl.a. anvendes som krigsskibe, armeret med kanoner. På værftet blev bygget et orlovsskib “Enigheden” 83 fod langt og 23 fod bredt til fragt men med 12 stk. kanoner. Skibet afgik i 1781 til Vestindien. I 1782/84 byggedes en ostiniefarer på 120 fod x 29 fod, ligeledes til fragt og med 34 kanoners armering. Skibets skrog blev sejlet til København for færdiggørelse.
Man nåede i alt at bygge 5-10 skibe i forskellige størrelser inden de gode tider for skibsfarten sluttede.

Skrevet af Geert A. Nielsen