Petersværft Skibsværft og flådebase

Officershuset, Petersværft – 2014

Uddrag fra årbøger udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt om Petersværft Skibsværft og flådebase.

Peter Johansen d. 25.09.1777 søgte kongelig tilladelse til at anlægge et Skibsværft i Skellet mellem de 2 Skove, Stensby- og Langebæk; det blev ligeledes opkaldt efter ham, idet det fik navnet Petersværft.

Kilde: Historisk Samfunds årbog Præstø Amt – 1936

Parti ved Petersværft – med molen og huse i baggerunden – ca. 1920-1930

Skibsbyggeriet oplevede netop i disse år et hidtil ukendt opsving, så der var arbejde nok at få. Det betød, at Peter Johansen måtte til at anlægge beboelseshuse til 15-16 familier ved værftet. Bønderhuse ville næppe virke tillokkende, – bortset fra, at der ikke var så mange ledige huse i de nærmeste landsbyer – og der ville også gå for megen tid til spilde med at gå frem og tilbage. Det kan ikke nøjagtigt fastslås, hvornår anlægget stod færdigt, men i maj 1781 oplystes det, at det foruden skibsbro og bedding omfattede beboelseshuse af mursten og med tegltag til 18-20 familier, hver med en have. 10 år senere forelå den mest detaljerede beskrivelse. Her angaves beboelseshusene at kunne rumme nogle og tyve familier, som hver havde 2 værelser og et køkken med bageovn. Af øvrige bygninger fandtes en svedekiste med begkedel, en smedje, et spantehus, et materielhus, stalde til 10 heste samt et vognskur. Hele anlægget var indhegnet og beliggende ved broen.

Der ses i artiklen, at de sidste skibe er bygget i 1790’erne.

I 1791 mener Kaptajnløjtnant F. C. Fisker, at det vil være en gode ide med en flådebase ved Petersværft – og han kontakter Peter Johansen og de bliver enige om, at Petersværft er et godt sted at have en flåde.
Sagen hvilede nu i nogle år, men efter 1801 kom der for alvor gang i byggeriet af kanonbåde og kanonjoller, og hermed blev baseproblemerne også reelle. Denne gang kom Petersværft hurtigt ind i billedet.

I 1807 blev der udstedt resolution af Frederik d. 6:
1) at der samme sommer ved Petersværft måtte blive opført vagt og inspektionsbygninger samt så mange kanonbådsskure, som der dette år var behov for, og
2) at man måtte begynde på arbejdet, selv om pengene endnu ikke var bevilget.

Opførelsen af chalupskurene blev som nævnt afsluttet i efteråret 1808. Her skulle kanonchaluppen kunne stå om vinteren, samtidig blev der opført kanonbådsskure.

Flådeledelsen måtte i 1814 erkende, at anlægget ved Petersværft havde været en fejldisposition.

Der findes Fontenays kort over Petersværft 1807, hvor man kan se bygningerne.

Kilde: Historisk Samfunds årbog Præstø Amt – 1977