Petersgaard rosenhave

Petersgaards unikke rosenhave brændt af 

Vordingborg Dagblad den 13.4.1999

Peter Iuel: Et farvel med blødende hjerte

“Det var med blødende hjerte, vi sagde farvel til rosenhaven. Men desværre var den gået i genvækst, og der var ikke ressourcer til at beskære den rigtigt.”

Det fortæller godsejer, hofjægermester Peter Iuel, Petersgaard Gods, der med vemod op til påske tog afsked med den unikke rosenhave ved godsets hovedbygning.

Rosengartner Torben Thim, Løve, som havde anlagt haven i 1986, ønskede ikke at hente buske hjem eller afsætte dem til eventuelt interesserede.

Derfor blev buskene ganske enkelt brændt af – hårdt og kynisk, siger Peter Iuel.

Midt i den triste have-sortié, glæder Peter Iuel sig over, at arealet på godt én tønder land, nu atter pænt:

Rosenhaven var ikke længere pæn. Nu planter vi et levende hegn ud mod det åbne land, indretter en del af området til hestefold og resten bliver igen mark.

Intet varer evigt. Heller ikke en rosenhave. Men den var oprindelig så smuk.