Langebæk skoles juletræ

Foreningen Langebæk Skoles Juletræ stiftet 4 december 1929.

Det foregik gennem mange år på den måde, at en fast komite af damer sammen med lærerne afholdt juletræsfest i hovedskolens klasselokale. Det betød at pladsforholdene kun tillod de skolesøgende børn at deltage, mens forældrene og de mindre børn blev udelukket.
Man besluttede derfor ved et møde i december 1929 at oprette en Forening til julefestens varetagelse, som dækker Langebæk Skoledistrikt.

Bestyrelse:
Købmand Oluf Andreasen Langebæk
Fru Bagermester Nelly Kirchheiner, Langebæk
Fru Jensine Rasmussen, Langebæk
Tømrermester Kr. Mortensen, Langebæk
Gårdejer Rasmus Rasmussen, Langebæk
Fru Pastor Jørgensen, Langebæk
Tømrermester L. Nielsen, Langebæk
Som revisorer:
Hr. bagermester E, Kirchheiner, Langebæk

Hr. husmand Kr. Rasmussens hustru, Langebæk.

Den 2. januar 1930 blev der afholdt en meget vellykket fest på Stensved Afholdshotel

Langebæk Skoles Juletræ – om stiftelse af foreningen – man kan se resten i arkivets