Langebæk mølle

B1665

Langebæk Mølle – ca. 1915

Ejer Ejner Emil Løvenbalck Kirchheiner f. 26. juni 1894 på Langebæk Mølle, Gift 28. december 1917 med Nelly f. Christoffersen.
Møllen er en er en Hollandsk vindmølle, bygget 1862 af Jacob Kirchheiner til broderen Thorvald Kirchheiner, der ejede den til sin død i 1914, hvorefter sønnen Emil F. A. Kirchheiner overtog møllen indtil hans søn, den nuværende ejer, afløste ham den 1. september 1928.

B3000

Luftfoto over Langebæk mølle og pensionatet – ca. 1930

I 1884 oprettedes et bageri, som blev ombygget og udvidet i 1919. Møllergården har været i familien Kirchheiners besiddelse siden 1844. I 1916 blev er indlagt hjælpemotor i møllen.
Kilde: Danske møller, side 169, af cand. phil. Niels Meyn, Mølleteknik cand. pharm. H. Loft, udgivet i 1934.

B4674

Langebæk Møllegård ca. 1945 – og det meste af Langebæk

Møllere på Langebæk Mølle
Vandmølle. Ejendomsmølle
Der var 5 forskellige møller ned langs Møllebækken. Det er svært at sige om det var samme ejer/bruger eller forskellige.
-1611-1612-  Niels Møller
-1630-1635  Knud Møller
1635-1655  Peder Knudsen Møller
1655-1677  Morten Pedersen Børring
1666-  Karl Torkildsen
1677-1702  Laurs Pedersen Børring
-1718  Martinus Jensen
-1719  Niels Knagh
1718-1730  Jens Martinusen
1730-1734  Jens Martinusen
1735-1738  Oluf Larsen
1739-1756-  Peder Hansen Lynge
-1772-  Frydenreich
-1801-1810-  Nicolai Hinrichsen
1839-  Andreas Theil
-1850-  Georg Lund
Langebæk Manufakturmølle i Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle
1708-1731  Henrik Vilhelm Cronberg
1731-1743  Johan Caspar Cronberg

1729: Henrich Vilhelm Cronberg har en restence på 0 2 8.
1739: Manufakturhuset 5 fag, men værket var ganske øde.
1743: Alt er så ødelagt og ruineret at Ryttergodssessionen bestemt slutter at lade bygningerne, der nu var svundet ind til 11 fag, nedbryde for deraf at oprette 2de Fæstehuse i Ørslev og Taageby.

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt. og http://www.cronberg-ipsen.dk

Langebæk Mølle og Brødfabrik

Et propagandablad fra handlende i 1940 bringer denne reklame.