Langebæk kommunalbestyrelse 1970

Kommunalbestyrelsen som blev sammensat efter valget ved kommunesammenlægningen i 1970

Borgmester: Fodermester Julius Jensen, Stensved (A)
Viceborgmester: Forstander Th. Frederiksen, Østergaard (C)

Øvrige medlemmer:
Maskinmester Carl Andersen, Kalvehave (A)
Gårdejer Frode Christensen, Skovhuse (V)
Maskinarbejder Poul Christensen, Kalvehave F. (A)
Forvalter P. E. Flenshøj, Kalvehave F. (C)
Gårdejer Viggo Stage Fritzen, Langebæk Lyng (V)
Tømrermester Harry Hansen, Viemose (A)
Gårdejer Holger Hansen, Tågeby (V)
Købmand Ejner Jacobsen, Mern (B)
Tømrermester Arly Jensen, Mern (A)
Mejerist Jens E. Jensen, Stensved (A)
Murermester Kaj Nøhr, Langebæk (B)
sygemeldt erstattet af
Fisker Villy Hansen, Sandvig (B)
Murersvend Kurt Jensen, Stensved (A)
Dyrlæge Just Justesen, Mern (V)

Øvrige nævn og udvalg:

 Økonomiudvalg:

Fmd. Borgmester Julius Jensen
Harry Hansen
Holger Hansen
Ejner Jacobsen
P . E. Flenshøj

 Kulturudvalg:

Fmd. Holger Hansen
Carl Andersen
Poul Christensen
Jens E. Jensen
Just Justesen

 Socialudvalg:

Fmd. Th. Frederiksen
Julius Jensen
Viggo Stege Fritzen
Ejner Jacobsen
Arly Jensen

 Teknisk udvalg:

Fmd. Kurt Jensen
Poul Christensen
Frode Christensen
Harry Hansen
Villy Hansen

 Bygningsråd:

Fmd. Borgmester Julius Jensen
Viggo Stage Fritzen
Harry Hansen

 Ejendomsudvalg:

Fmd. Carl Andersen
Viggo Stage Fritzen
Poul Christensen
Jens E. Jensen
Just Justesen

 Skolekommissionen:

Fmd. K.W. Rasmussen
Carl Andersen
Jens E. Jensen
Niels Ebbe Dahlberg
Just Justesen
Villy Hansen
Max Jensen
Vera Jensen
H. P. Jensen
Connie Jensen
Elly Hansen

 Skolenævn:
(Mern skole)

Fmd. Villy Hansen
Gudrun Nielsen
Vera Jensen
Simon Hansen
Just Justesen

(Øster Egesborg skole)

Fmd. H. P. Jensen
Agnes Hvid Petersen
Agnethe Nielsen
Jørgen Christoffersen
Frode Christensen

(Kalvehave skole)

Fmd. Jens Chr. Pedersen
Elly Hansen
Gyda Nielsen
Esther Jensen
Poul Christensen

(Stensved skole)

Fmd. Connie Jensen
Inge Andersen
Anders Petersen
Kurt H. Jensen
Max Jensen

 Fritidskommissionen:

Fmd. Sv.E. Østergaard Nielsen
Jens E. Jensen
Niels Ebbe Dahlberg
Villy Hansen
Knud W. Rasmussen
Carl Andersen

 Fritidsnævn:

Geert A. Nielsen

Ungdomsskolenævn:

Sv. Østergaard Nielsen

Voksenundervisningsnævn:

Jane Justesen