Langebæk Bådelaug

Langebæk Bådelaugs historie

Historien starter 1. juli 1947, da den første aftale blev indgået mellem de daværende bådejere og godsejeren på Petersgaard. Aftalen havde en løbetid på 50 år, dvs. frem til 1. juli 1997.
Den årlige leje blev fastsat til 10,00 kr.  – skriver ti kroner – der skulle erlægges på godskontoret. Men ejeren var human – de første 10 år var afgiftsfri.
Det lejede areal er en del af matr. nr. 27 af Langebæk by, og på ca. 405 m2. Antallet af medlemmer af bådelauget kendes ikke på oprettelsestidspunktet, men i 1949 var der 23 medlemmer, der betalte fuldt kontingent på 5,00 kr., der var 3, der betalte 7,00 kr. og 5, der betalte 3,00 kr. Hvad de forskellige takster indebar vides ikke.
Havneanlægget var ret så beskedent. Der var en ophalerplads og en lille bro, der gik parallelt med dæmningen med rørskoven på den sydvestlige side.

Laugets medlemmer skulle være bosiddende indenfor Vestre Sogn i Kalvehave kommune, i Langebæk eller høre under Petersgaard.
Pladsen er siden udvidet og vokset støt og er mere end firedoblet og på ca. 2130 m2. ligesom antallet af broer er vokset.
I 1991 d. 1. maj blev lejeaftalen med Petersgaard ændret og forlænget til 1. april 2011.

Det nuværende medlemstal – i 1997 – var 95 med bådeplads og 22 passive medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 1 suppleant og 2 revisorer.
Der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

Al vedligeholdelse og reparationer udføres af laugets medlemmer og man modtager ikke offentlig støtte.
Ifølge aftalen er bådelauget ansvarlig for opfyldelsen af ethvert myndighedskrav for så vidt angår anlægget på søterritoriet og det lejede grundstykke. Bådelauget er ligeledes ansvarlig for, at havnepladsen og bådeanlægget altid er ryddeligt og pænt, således at naturen ikke skæmmes.

Kilde: Geert A. Nielsen