Idagård

Idagård 2022
Danmark set fra luften

Nylukkegård 1949
Danmark set fra luften

Idagård ligger på Nylukkevej 4 i Langebæk. Den har matr. nr. 10. I 1688-matriklen var det gård 9(+7). Som man ser på nutidsbilledet, så er de gamle bygninger revet ned.

Fæstere:

– 1710: Laurs Hansen                                                         15 fag
1710 – 1741: Hans Rasmussen Skomager  gift med Kirsten Rasmusdatter
1741:                                                                                    27 fag
1741 – 1774: Morten Bertelsen fra Stensby, gift m. Maren Hansdatter. Hun døde 1766
1774: Gård nr. 7 blev lagt til. Nu den største i byen
1774 – 1805: Sønnen Jeppe Mortensen gift med Ane Pedersdatter

Selvejere:

1805 – 1847: Sønnen Peder Jeppesen, gift med Ellen Rasmusdatter, flyttede gården ud 1805
1805: Broderen Morten Jeppesen blev på hjemstedet, muligvis med lidt jord. Døde 1806
23. juni 1837: Blev Peder Jeppesens datter: Ane Kirstine Pedersdatter gift med Ole Tias Stobbe – på Morten Kocks gård
1847: Blev Peder Jeppesens datter: Sidse Marie Pedersdatter gift med Hans Rasmussen
1847 – 1883: Hans Rasmussen og Sidse Marie Pedersdatter
1883 – 1921: Sønnen Peter Hansen (på aftægt i 1930)
1920 – 1951: Sønnen Hans Peter Frederik Hansen
1951 – 1977: Herluf Peter Johnsen (han var forkarl i 1930)
1977 – 2003: Sønnen Henning og Jonna Johnsen
2003 – 2008: Frank Jensen
2008 – 2013: Dennis Sass Strange
2013 –          : Jens Ole Karmsteen